POŚREDNICTWO / KONSULTACJE

Konsultacje - 10% wartości netto konsultowanego zamówienia / towaru / usługi lub równowartość ustalonego wynagrodzenia o podobnej / zbliżonej wartości w formie barterowej

Pośredniczenie w handlu - indywidualnie ustalane wynagrodzenie